• Sales Hotline: 0902 680 199
  • Support Hotline: 0903 910 299

DELUXE DEEP FRYER DF 23D

Brand : BERJAYA        
Model : DF 23D             
Brand : BERJAYA        
Model : DF 23D                   
Capacity: 2x3 Lít
Dim: 370 x 455 x 350
Basket Dim: 145 x 250 x 100
Electric: 220 - 240 V/ 50 - 50 Hz
Power: 2 x 2.4 KW
Production: 12 Thawed Chips
Bạn cần chúng tôi hỗ trợ ?