Stainless Steel Pan - tray

  • Hotline 2: 0905 915 679
  • Hotline 1: 08 9838 9838
  • Flag English
  • Flag Vietnamese

Stainless Steel Pan - tray

Stainless Steel Pan - tray

Filter by

Brand

TOAN PHAT
PK INTERTRADE
BERJAYA
UNOX
WINTER HALTER
SCOTSMAN
SIRMAN

Power

GAS
ĐIỆN

Power

400
600
650
720
700
760
800
900

Number of burner

6 burners
2 burners
4 burners

LOẠI

CÓ CHÂN ĐỨNG
LÒ ĐỐI LƯU
NƯỚNG TẦNG
TỦ ĐỨNG
BÀN LẠNH
ĐỂ BÀN
DƯỚI QUẦY (UNDER COUNTER)
HOOD TYPE
BĂNG CHUYỀN
LÒ NƯỚNG ĐA NĂNG